Om Tinggård

 

 Tinggård ligger mellem landsbyerne Dalbyover og Knejsted 20 km. Nord-Øst for Randers mellem Mariager Fjord og Randers Fjord i området der kaldes Ommersyssel.

 

 Gården består af 80 ha. jord De 70 ha. er af god bonitet beliggende ca. 50 m. over havets overflade, der er velegnede til de fleste grøntsagstyper. De resterende 10 ha. er afvandede engjorder af meget blandet beskaffenhed nær Randers Fjords udmunding.

 Endvidere er tilforpagtet ca. 13 ha. økologisk jord

 Gården blev omlaqt til økologisk drift i 1997, på det tidspunkt var en der en jersey besætning på 70 køer + opdræt. I år 2000 kom grøntsagerne ind i sædskiftet.

 I dag er der ikke husdyr på gården, men der dyrkes kløvergræs på ca. 25 ha. der byttes til husdyrgødning hos økologisk kvægbruger i området.

 Gården har været drevet af Annemette & Kent Ebbesen siden 1. Marts 1982.

Kent afsluttede sin landmandsuddannelse på Vejlby Landbrugsskole i 1981.

Annemette er uddannet social & sundhedshjælper og har arbejdet i den kommunale ældrepleje, men har siden opstarten af grøntsagsdyrkningen været fuldtidsbeskæftiget på gården.

 Annemette & Kent har fem børn, hvoraf de tre er flyttet hjemmefra.

 1. Marts 2013 blev driften af Tinggaard lagt over i et selskab - Tinggaard A/S. Tinggaard A/S ejes udover Annemette og Kent også af sønnerne Henrik og Frederik

 

 

På Tinggård har vi mottoet: Kan det blive bedre, er det ikke godt nok.

 Det er et motto vi arbejder aktivt med i hverdagen i vores grøntsagsproduktion, og indtil nu har det været med til at give os anerkendelse for den kvalitet vi frembringer.

 

 Normalt er specialisering en styrke, men for os har et bredt sortiment vist sig at være en styrke. Vi kan tilbyde vore kunder en bred vifte af varer af god kvalitet, det letter deres indkøbsarbejde ligesom det giver større mængder ad gangen til fragt og dermed billigere fragt.

 Det brede udvalg af varer har også styrket vores faglighed og gjort os mindre sårbare hvis et enkelt hold af en afgrøde "kikser", men det kræver meget af planlægningen og den daglige ledelse.