Økologi

 

Økologi er oprindeligt Græsk og betyder noget lignende "at holde hus med" , her tænkt på næringsstofferne i jorden.

 At drive økologisk jordbrug er ret facinerende og udfordrende. Det at få skabt en frugtbar jord, der kan være istand til at afgive næring til sunde planter uden brug af kunstgødning og kemikalier, er en kæmpe tilfredsstillelse. Det gælder om at få jorden gjort "levende" med opbygning af organisk materiale.

 Man kan ikke som i det konventionelle landbrug snyde sig uden om gode sunde begreber som bl.a. sædskifte.

 Sædskifte og hamoni mellem jordareal og antal dyr lønner sig i økologisk jordbrug, og det er jo i virkligheden bare det man kalder godt ansvarlig landmandsskab.

 

 Dyrkning af økologiske fødevarer frem for fødevarer dyrket ved hjælp af kunstgødning og kemikalier er beviseligt bedre for miljøet, herunder vores drikkevand.

 

 Det har til nu været svært at bevise at økologiske fødevarer er sundere - men mere og mere peger på at fødevarer med pesticid rester kan være skadelige. Det er det Økologer kalder sund fornuft.

 

 Når man godkender kemikalier til brug i fødevarer produktionen ser man på de enkelte midlers eventuelle skadevirkning. Man er først de senere år begyndt at se på virkningen når man får restkoncentrationer fra flere kemikalier, hvad man selvfølgelig gør, og her tyder det på at det så bliver mere skadelig og måske er skyld i visse kræftformer der forekommer hyppigere nu til dags end førhen. Endvidere kan det være forklaringen på dårlig sædkvalitet hos mænd og nyfødte drengebørn med defekter.

 

 Økologisk jordbrug efterlader jorden og grundvandet til vores efterkommere så de også kan have glæde af det i deres liv.

 

 Økologiske produkter er dyrere at producere, da vi som producenter i højere grad er underlag naturens luner. Det giver ofte lavere udbytte, kræver måske mere arbejde eller større investeringer i produktionsanlæg for at leve op til kravet om god dyrevelfærd. Derfor er produkterne desværre også dyrere for forbrugeren. Prisforskellen til konventionelle produkter forstærkes af at omsætningsvolumen er mindre, det giver dyrere logistik. Prisfoskellen forstærkes også af langsommere omsætningshastighed i butikkerne, der beregner avance i % af pris, og ikke øre pr. mængde. Oven i de faktorer der er skyld i højere priser, tillægges så momsen i % af prisen. På den måde indbringer økologiske fødevarer forholdsvis større moms indtægterpr. enhed til statskassen end konventionelle.

Stolt eller ærgelig ?

  

 

Hold dig opdateret om den økologiske verden på www.okologi.dk

 

 

 

 

Økologi kontrol

 

  En gang om året får vi anmeldt besøg af plantedirektoratet. Grunden til at det er anmeldt skyldes at vi skal have alle bilag vedrørende bedriften til rådighed. Ved gennemgang af bilag kontroleres at indkøb af hjælpemidler - sædekorn, frø , planter, foder m.m. er godkendt til brug i økologisk landbrug. Foderplaner og Logbog for besætningen ses efter. I mark og stald er der visuel kontrol for eventuelle uregelmæssiheder.

  Ud over anmeldte kontrolbesøg kan der være uanmeldte besøg, hvor kontrollen ofte mest er af visuel karakter - går dyrene under ordentlige forhold, går de på græs om sommeren - har de mulighed for tørt og rent leje om vinteren m.m. .

 Vi er glade for kontrollen, da den er nødvendig for økologiens troværdighed. Det er forbrugernes garanti for at  de får noget ekstra for pengene.

 Vi har indtil nu ikke haft anmærkninger fra kontrollen.

Økologi reglerne kan findes på planedirektoratets hjemmeside. www.pdir.dk