Økologiske Blomkål - Den store udfordring

 

 

 Blomkål er prøvet af en del økologer, og droppet af næsten lige så mange. Den er meget kvælstofkrævende i forhold til sin udviklingstid, og så er den elsket af mange skadedyr, og selv små skader ses meget nemt.

 

 Vi prøvede med 4 hold blomkål i 2004, to tidlige og to sene hold. Prøvelsen gik egentlig rimelig, grunden til største frafald af planter var for dårlige småplanter.  I de to hold var mange skadet ved modtagelsen, vi fik at vide at det var duer der havde bidt i dem.

 

 I 2005 skiftede vi planteleverandør, og fik en langt bedre kvalitet af småplanter.

Vi lavede en kontinuerkig produktionen med plante start i uge 15 og slut i uge 29.

 

 Det lykkedes meget godt, mange flotte hoveder, især fra midt på sommeren og sæsonen ud var de flotte, og her havde vi høst procenter på gennemsnit ca. 80 %.

 

 Problemerne med de første hold skyldes delvis underforsyning af kvælstof på grund af ujævn spredning af husdyrgødningen før pløjning. Det ses tydeligt i de tidlige hold, da jorden endnu er ret kold og mikrolivet der er med til at frigive næringsstoffer derfor ikke "kører for fuld blus".

 

 Det står klart for os, at blomkålene kræver optimal placering i sædskiftet, og kræver en rigtig god jord, der kan opmagasinere store mængder næringsstoffer, der så igen kan frigives på ret kort tid.

 

 Problemer med flyvende skadevoldende insekter løser vi ved at holde dem dækket til i hele vækstsæsonen. I starten er de dækket med fiberdug, der også fremmer væksten da det hæver temperaturen ved jordoverfladen. At jordtemperaturen hæves er også vigtig for at få gang i næringsstof omsætningen.

 Senere i væksten må de ikke få det for varmt, det kan give misdannelser på blomkåls hovedet når det bliver synligt, derfor bliver fiberdugen skiftet ud med insektnet. Insektnettet har langt større luftgennemstrømning, og hæver kun temperaturen svagt. Insektnettet er dog langt dyrere i anskaffelse end fiberdug og tungere at arbejde med, derfor afholder det mange for at investere i det. Vi har fået lavet et specielt, men enkelt redskab til hjælp ved opsamling og udlægning af insektnet for at lette arbejdet.

 Agersnegle kan i perioder afhængig af vejret være skyld i kaserede blomkål.

 Misdannede, misfarvede eller på anden måde defekte kål findes næsten altid i planter der ikke har haft optimal vækstbetingelser.

 

 Høsten af blomkålene sker direkte i kasserne de skal leveres i, og straks bliver de kølet ned til ca. 1 grad.

 

  Kunsten ved at levere blomkål til aarstiderne, er 8 dage før høsten/leveringen skal starte at meddele indkøberen at man til uge xx har f.eks. 5.000 blomkål klar til høst. Det er ikke altid nemt, men i 2005 gik det nu meget godt. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Plantning af blomkål

 

   Plantning af blomkål sker hver uge fra ca. 1. April til ca. 1. August. Blomkåls planterne har ofte lidt mindre rodvækst end andre kålplanter på udplantnings tidspunktet, derfor skal der udøves større forsigtighed når de rykkes fri af bakkerne. Normalt er vi tre mand på plantemaskinen, ( 3 rækket model ), men på billedet leger den ene fotograf for et øjeblik.

 I blomkål går det ofte lidt langsommere end ved udplantning af andre kålarter, så der plantes ca. 6.000 planter/time.

  I 2006 planter vi ca. 120.000 blomkål, heraf ca. 20.000 med grønne hoveder. 

 

Status d. 7. Juni 2006

    Blomkålenes vækst er tydeligt præget af det kolde vejr i April og Maj måned. Flere planter bærer præg af misvækst, og vi har været nødt til at hakke mellem planterne, da de kun dårligt konkurrerer med ukrudtet p.g.a. den dårlige vækst. I dag under hakkearbejdet fandt vi to kål, der i forhold til deres vækststadiehavde, i utide havde sat små hoveder. De var kun ca. 5 cm. i diameter, og delt til fem personer blev det kun til en smagsprøve. De smagte vidunderligt.

 

3. Hold blomkål - høstet 4. Juli 2006

 

   Her i tredje hold blomkål høster vi mange pæne hoveder. Problemerne med underforsyning af næringsstofferne i de to første hold, der var udløst af det kolde forår, er nu ikke mere nævneværdigt her i tredje hold.

  Skæreprocenten i 1. og 2. hold har været henholdsvis 30% og 40%. Egentlig meget accetabel set i forhold til de vejrforhold der har været under og efter etablering af planterne. 3. hold forventes skæreprocenten at nå over 60 %, snegle er skyld i en del svind i dette hold. 

 

Grønne blomkål

 

  2 hold med grønne blomkål har vi plantet i 2006. Her i starten af første hold har vi haft lidt problemer med gennemgroede blade i hovedet.  Første hold har desuden været meget uensartet. Andet der er klar om  2 - 3 uger ser meget mere ensartet ud, og er meget kraftige planter.  Skrevet d. 19/8 2006.

 

  2. hold grønne blomkål ser virkelig godt ud. Høsten er så småt startet i uge 37. Hovederne er virkelig flotte, og særeprocenten ser ud til at blive høj. Ved 1. hold har høsten været meget langtrukken, faktisk høster på dem på 5. uge. Vi tror og håber at andet hold kommer langt hurtigere, det er nødvendig for at kan levere større mængde på en uge til en af aarstiderne`s antals mæssig større kassetyper.

 

Blomkål September

 

 Erfarings mæssig høster vi hoveder af tungere og pænere kvalitet i sensommeren, og 2006 bliver ingen undtagelse. Hovederne er flotte og mange flotte kraftige planter står kalr til at sætte hoved helt frem til sidst i Oktober. Skæreprocenten er over 75 % på nuværende tidspunkt. Største trudsel på nuværende tidspunkt er ager sneglen. Indtil nu er der kun skader på få pletter i bedene. Vi krydser fingre for at vi kan nå at høste mellem 25 og 30.000 hoveder endnu i år.  

 

 

Blomkål 2006 - kort fortalt

 

  På grund af et koldt og vådt forår blev de første hold ikke helt hvad vi kunne have håbet på, skæreprocenten blev for lav. Det kolde våde klima forhindrede frigivelse af specielt kvælstof i passende store mængder.

 En meget varm og tør Juli forhalede produktionen i en periode, men etableringen af nyplantede hold forløb tilfredsstillende i denne periode. Fra September og frem til først i November var det bare sjovt at høste blomkål, mange flotte hoveder og en høj skæreprocent rettede sæsonen som helhed op til at være tilfredsstillende. En enkelt nats ret hård frost satte punktum for sæsonen for både blomkål og broccoli.