Skorzonerrod

 

Denne afgrøde er ny for os i 2006. Problemerne ved dyrkning af skorzonerrødder er omkring såning og høst. Som man kan se på billedet er frøene meget specielle, og ikke nemme at så enkelt vis. Vi såede ca. 1,5 ha. den d. 16 April med Stanhay såbånds maskine, med række afstand på 55 cm. Der vil blive brug for udtyndning da flere frø falder ud samtidig. Vores målsætning er at lave relativ store skorzoner rødder( ca. 3 cm. i diameter og forhåbentlig god længde ), og derfor vil vi her det første år udtynde dem til ca. 10 - 15 cm`s afstand.

 Frøene spirer relativt hurtigt, og derfor når vi ikke at få effekt af ukrudts brænding. Vi forventer der bliver en del arbejde med at holde dem rene i starten, da deres blade ikke er gode til at dække for ukrudtet. Når planten er godt etableret er den rimelig robust og kan tåle en rimelig hårdhændet behandling, så vi vil forsøge os med rimelig agresiv traktor dreven mekanisk renholdelse senere i væksten. Selve Stænglen i jorden der skal bruges er noget sårbar når den skal høstes, og derfor bliver det sansynligvis nødvendigt at håndsamle de mekanisk løsnede rødder. ( Bl.a. derfor ønsker vi store rødder ) 

 Ved overvejelserne omkring denne afgrøde har vi været i kontakt med forsøgsstationen i Årslev og med tidligere avlere. Endvidere har vi talt med landmanden der dyrker frøene for at få del i hans erfaringer. Der dyrkes ikke større arealer i Danmark med skorzonerrødder til konsum, og derfor er der kun få erfaringer og ingen special maskiner til netop denne afgrøde. Hvis nogle ligger inde med brugbare erfaringer som de vil dele ud af hører vi gerne fra dem.

 Denne side vil vi opdatere efterhånden som vi får erfaring med afgrøden.

 

Skorzonerrod d. 9 Maj 2006

 

 Så står skorzonerrødderne fint i rækkerne, og inden længe skal vi i gang med udtyndningen og fjernelse af fremspiret ukrudt. Indtil nu er der ikke meget ukrudt. Før vi går igang med udtyndingen kører vi med rækkerenseren og renser tæt til rækkerne.

 

Første rækkerensning

 

Her d. 15. Maj, dagen før et lovet regnvejr, besluttede vi os til at få rækkerenset første gang. Jorden var tør og let, ukrudtet var ved at være synlig ud over marken. Vi kørte tæt på rækkerne. Renseren var monteret med rækkeafskærmning, for ikke at dække skorzonerrødderne. Vi kunne holde en hastighed på 5-7 km/t., og det lykkedes at lave et godt stykke arbejde. Jord fik lov at smuldre ind omkring planterne ved jordoverfladen bag afskærmningen, og dækkede en del småt ukrudt. Nu afventer vi til næste uge for yderligere tiltag i kampen mod ukrudtet.

 

 

  

24. Maj - Regnen forhindre yderligere tiltag

 

Vejret  driller, tirsdag havde vi et gigant uvejr med lyn og torden, og oveni en haglbyge vi aldrig har set mage. Udover kommer de daglige byger, så vi må lade skorzonerrødderne passe sig selv i denne uge. Som det ses på billedet spejler jorden næsten på grund af vand, heldigvis er skorzoner rødderne ikke klemt af agrasiv ukrudt endnu. Vi afventer yderligere tiltag til senere.

 27. Maj - skorzonerrødder renset 2. gang med succes. Renser udstyret som ved 1. rensning.

 

  

4. Juni - planmæssig vækst

   Skorzonerrødderne gror rimelig godt, og ukrudtet har ikke voldsom magt. I den kommende uge starter vi med udtynding og renholdelse.

 

17 Juni - gang i renholdelsen og udtyndingen

 

   Udtyndingenog renholdes er godt igang, og forventes fuldført midt i uge 25. Udtyndingen bliver ikke 100 %, mere karakter af at 2-3 planter står i grupper med god mellemrum til næste gruppe. Planterne er ret hårdføre, og lader sig ikke hive op selvom ret stort ukrudt bliver hakket væk tæt op ad.
 

1. Juli - Gang i rødderne

 

  Der er for alvor gang i væksten, marken er rimelig ren, der er lidt ukrudt hist og pist, men ikke noget der truer marken. Skorzonerrods planterne er nu så robuste at de kan tåle en ret hårdhændet række rensning med fingerhjulene arbejdende ind i rækkerne. Derved kan vi fjerne nyt fremspirende ukrudt, så der er rimelig styr på det problem. Plantebestanden er visse steder nok rigelig tæt, men vi må drage vores erfaringer når vi en gang skal til at høste dem.
 

24. Juli - prøveoptagning

 

  Så  kunne vi ikke lade være, frem med spaden og grave udvalgte rødder op. Ganske lovende,  17-20 cm. lange og 1,5 - 2,0 cm. i diameter ved top. Med endnu mange dages vækst inden vinter ser det vist ganske lovende ud. 
 

 

27. August - prøveoptagning med afgrødeløfteren

 

  Vi løsnede 7 løbende meter med afgrødeløfteren, skar toppen af og sorterede dem fra der enten var for lile eller havde "skønhedsfejl".

 

  Til rest var 73 stk. med en samlet vægt på 6,4 kg. ca. 95 % var fra 22-27 cam lange med en diameter fra 20 m.m- 30 m.m.. Hvis man forestiller sig at de 7 optagne meter, er representative for hele arealet, vil udbyttet på nuværende tidspunkt være på ca. 15 t./ha.

 

  Konklusionen blev.: Den opsorterede vare var rimelig ensartet, dog forventer vi øget længde og fylde ved fortsat vækst, der kan forventes at vare endnu 2 måneder. Vi er klar til at begynde leveringen af skorzonerrødder, i første omgang ca. 1000 kg. som "forsøg".   

 

Første levering

 

  De første 540 kg. skorzonerrødder blev leveret i uge 36. Rødderne er endnu endnu ikke nået over 30 cm. i længden, men har en god diameter. Afgrødeløfteren som forsøgsvis er blevet brugt, viste sig ikke at være stærk nok til at gå i dybden.

  En ny løsning på optagningen er blevet afprøvet på nogle få meter, og viste sig er være egnet. Ved næste levering prøver vi den, virker den bygger vi videre på den model.

 

15. September - ganske godt ser det ud

 

   Her midt i September ser marken ganske lovende ud. Der er lidt ukrudt hist og pist, og flere steder blomstrer gule blomster. Der er tale om enkelte skorzonerrods planter der lige har glemt at de er to årige, og derfor først skal blomstre til næste år. Rødderne bliver tykkere for hver uge, og tiltager også lidt i længden. Endnu er de ikke mange over 30 cm. lange, men de er ved at opnå en ret god vægt. Vi er nu for alvor klar til at levere rødderne i større mængder.
 

Oktober levering

 

 Til uge 42 leverer vi knap 4 t. skorzonerrødder.  Rødderne har fået en ganske flot størrelse, en del over 30 cm. og en ganske flot tykkelse. Optagningen, der efter løsning med maskine, foregår med håndkraft har har fungeret godt. Toppen skæres af med kniv i hånden, med det fine vejr der har været er de blevet færdig pakket på marken. ( Vejningen foretaget hjemme )

  Der er ikke voldsom mange at sortere fra. Udbyttet forventes at blive ca. 15 t./ha.

 

Slut med 2006 høsten og gang i 2007

 

  I Maj blev i sidste af 2006 avlen leveret, ca. 20 t. blev det til ialt, og faktiskt har de været rimelig flotte, dog vil vi gerne have lidt mindre af de mindste størrelser.

 

  Her i 2007 såede vi allerede d. 2. April, og de var hurtugt oppe. Med erfaringen fra 2006 har vi fået lavet nye såbånd til såmaskinen, og det er lykkedes at så dem så vi undgår udtynding, så vi tror på mere ensartede og større rødder i 2007.